Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Bài 12: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính trong excel 2010

Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp định dạng trang và cách in bảng tính trong excel 2010. 

Mục lục

  1. Các chế độ hiển thị trang trong Excel

  Excel 2010 hỗ trợ mạnh hơn trong việc in ấn, với nhiều chế độ xem trực quan giúp bạn có thể thấy được kết quả in ngay trên màn hình.

  Có 3 chế độ hiển thị là Nornal View, Page Layout View Page Break Preview. Để truy cập các chế độ xem vào nhóm View -> chọn Workbook Views -> chọn kiểu xem.

  • Normal View: Đây là chế độ bạn sử dụng thường xuyên trong quá trình nhập liệu, tính toán,… trên bảng tính và là chế độ mặc định của Excel.
  • Page Layout View: Là chế độ xem trước khi in, trong chế độ này bạn vẫn có thể tính toán và nhập liệu.
  • Page Break Preview: Hiển thị bảng tính Excel với các dấu phân trang, tại đây bạn có thể chia lại trang bằng cách kéo thả các đường chia cách trang.

  2. Thiết lập thông số cho trang in

  Tất cả các tùy chọn thiết lập thông số trang in có tại nhóm Page Layout -> nhóm Page Setup (Margins: tùy chọn lề trang, Orientation: chiều trang ngang hay dọc, Size: tùy chọn khổ giấy, Print Area: tùy chọn vùng in, Breaks: tùy chọn ngắt trang, Background: chèn hình nền, Print Titles: tùy chọn in tiêu đề lặp lại trên mỗi trang,…). Bạn có thể thiết lập các thông số tại đây hoặc vào hộp thoại Page Setup để điều chỉnh. Để vào hộp thoại Page Setup bạn vào nhóm Page Layout -> đến nhóm Page Setup -> nhấn vào nút định dạng trang in trong excel

  định dạng trang in và bảng tính trong excel

  định dạng trang in và bảng tính trong excel

  định dạng trang in và bảng tính trong excel

  Chiều trang in (Orientation)

  1. Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Orientation -> chọn Portrait (trang dọc)/ chọn Landscape (trang ngang)
  2. Trong hộp thoại Page Setup -> chọn ngăn Page -> Orientation -> chọn chiều trang in Portrait / Landscape

  Khổ giấy (Size)

  1. Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Size -> chọn khổ giấy
  2. Trong hộp thoại Page Setup -> chọn ngăn Page -> Page size -> chọn giấy

  Canh lề giấy (Margins)

  1. Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Margins -> chọn kiểu chừa lề
  2. Trong hộp thoại Page Setup -> chọn ngăn Margins -> nhập các giá trị vào Top (lề trên), Bottom (lề dưới), Left (lề trái), Right (lề phải), Header (lề tiêu đề đầu trang), Footer (lề tiêu đề chân trang). Ngoài ra còn có tùy chọn canh giữa: Horizontally (canh giữa trang theo chiều ngang) và Vertically (canh giữa trang theo chiều dọc)

  Chọn vùng in (Set Print Area)

  Quét chọn vùng cần in, vào Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Print Area -> Set Print Area.

  Ngắt trang (Page Break)

  • Chèn ngắt trang ngang: Di chuyển ô hiện hành đến nơi sẽ chèn ngắt trang tại cột A, sau đó vào Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Breaks -> Insert Page Break. (Nếu không để ở cột A sẽ ngắt trang theo chiều ngang và dọc)
  • Bỏ từng dấu ngắt trang: Di chuyển ô hiện hành đến ô nằm ngay dưới dấu, sau đó vào Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Breaks -> Remove Page Break.
  • Bỏ tất cả đánh dấu ngắt trang: Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Breaks -> Reset All Page Breaks.

  Thêm hình nền (Background)

  Vào Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Background -> chọn hình lưu trữ trên máy -> nhấn nút Insert

  In tiêu đề dòng và cột (Row and column headers)

  Vào Ribbon -> Page Layout -> Sheet Options -> Headings -> chọn Print

  In tiêu đề cột và dòng lặp lại ở các trang

  B1. Vào Ribbon -> Page Layout -> Page Setup -> Print Title

  B2. Tại ô Rows to repeat at top ta quét chọn dòng số 1 vào à$1:$1

  B3. Tại ô Columns to repeat at left ta quét chọn cột A à$A:$A

  B4. Nhấn OK hoàn tất.

  định dạng trang in và bảng tính trong excel

  Hình minh họa chọn in lặp lại các tiêu đề dòng 1 và cột A

  Điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ trang in

  Trong một số trường hợp ta cần in nén hay phóng to nội dung vào một số trang nhất định khi đó ta dùng Ribbon -> Page Layout -> Scale To Fit -> Scale. Ta có thể thu nhỏ tài liệu đến 10% và phóng to tới 400%.

  Ngoài ra ta có thể ép Excel in tài liệu ra với số trang ta qui định tại Ribbon -> Page Layout -> Scale To Fit -> Width Ribbon -> Page Layout -> Scale To Fit -> Height.

   In đường lưới của các ô

  Để in đường lưới kẽ các ô trong bảng tính ta chọn Ribbon -> Page Layout -> Sheet Options -> Gridline -> Print.

  Thêm thông tin vào đầu trang và chân trang (Header và Footer)

  Header chứa các thông tin xuất hiện ở đầu mỗi trang và Footer chứa các thông tin xuất hiện ở cuối mỗi trang. Các phiên bản trước ta dùng ngăn Hearder/ Footer trong hộp thoại Page Setup để thêm Header và Footer nhưng phiên bản này làm bằng một cách khác dễ dàng và trực quan hơn, đặc biệt có thể chèn hình vào.

  Vào Ribbon -> View -> chuyển sang chế độ xem Page Layout -> Tiến hành thêm Header Footer vào.

  Lưu ý bạn phải nhấp chuột vào vùng Header hoặc Footer thì nhóm lệnh Design mới hiện ra.

  định dạng trang in và bảng tính trong excel

  Các nút lệnh trong thanh Design

  Các mã lệnh và nút lệnh trong Header và Footer

  Nút lệnh

  Mã lệnh

  Chức năng

   

  &[Page]

  Hiển thị số trang tài liệu

   

  &[Pages]

  Hiển thị tổng số trang được in

   

  &[Date]

  Hiển thị ngày hiện tại

   

  &[Time]

  Hiển thị giờ hiện tại

   

  &[Path]&[File]

  Hiển thị đường dẫn đầy đủ đến nơi lưu tập tin và Tên tập tin

   

  &[File]

  Hiển thị tên tập tin

   

  &[Tab]

  Hiển thị tên sheet

   

  Không có

  Chèn hình lựa chọn vào. Bạn phải tìm đến hình cần chèn vào trong hộp thoại Insert Picture, chọn hình và nhấn nút Insert.

   

  Không có

  Thiết lập các thông cố cho hình chèn vào.

   

  Do Excel dùng ký hiệu & để bắt đầu mã lệnh, do vậy trong trường hợp đoạn văn bản trong Header Footer cần dùng ký hiệu & thì bạn hãy nhập ký hiệu này 2 lần &&. Ví dụ bạn muốn nhập “Công thức & Hàm” vào Header thì hãy nhập “Công thức && Hàm”. Các lựa chọn khác của Header và Footer:

  • Different First Page: Nếu chọn thì bạn có thể thiết lập thông tin khác vào header/ footer của trang đầu tiên so với header/ footer của các trang còn lại trong tài liệu.
  • Different Odd & Even Pages: Nếu chọn, thì bạn có thể đặt header/ footer khác nhau cho các trang chẵn và các trang lẻ.
  • Scale With Document: Nếu chọn, kích thước chữ của he
  • ader/ footer sẽ tăng giảm theo tài liệu khi tài liệu sử dụng chức năng in có điều chỉnh tỉ lệ phóng to/ thu nhỏ.
  • Align With Page Margins: Nếu chọn, lề trái và lề phải của header/ footer canh đều với lề trái và lề phải của tài liệu.

  3. Thiết lập thông số hộp thoại Print

  Để gọi hộp thoại Print, bạn chọn nút Office -> chọn Print hay nhấn tổ hợp phím <Ctrl+P>. Dùng hộp thoại này để chọn máy in, chọn trang cần in, chọn số lượng bản sao và một số tùy chọn khác.

  Định dạng trang in và bảng tính trong excel

  • Selection: Chỉ in vùng đang chọn trước nhấn lệnh Office -> Print
  • Active sheet(s): Chỉ in sheet hiện hành hay các sheet đang chọn.
  • Entire workbook: In toàn bộ workbook
  • Table: Chỉ có tác dụng khi ô hiện hành đang trong một bảng, nếu chọn thì chỉ in bảng này.
  • Ignore print areas: Khi chọn, Excel sẽ bỏ qua tất cả các thiết lập vùng in đã thực hiện.

  4. Các lưu ý khác

  Ngăn không cho in một số vùng

  Trong một số trường hợp, dữ liệu có các thông tin nhạy cảm mà bạn không muốn in ra. Khi đó bạn làm theo các cách sau. Ẩn các dòng hay cột chứa thông tin đó. Home -> Cells -> Format -> Chọn lệnh ẩn.

  • Tô màu chữ giống với màu nền của các ô.
  • Vẽ hình đè lên vùng dữ liệu nhạy cảm.

  Ngăn không cho in các đối tượng

  Một số đối tượng trên bảng tính như đồ thị, hình vẽ, SmartArt mà bạn không muốn in thì làm như sau:

  B1. Nhấp phải chuột lên đối tượng và chọn Size and Properties.

  B2. Chọn ngăn Properties trong hộp thoại

  B3. Bỏ lựa chọn tại Print Object.

  Bài viết khác

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2

  Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các thủ

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 1

   Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 1

  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel

  Bài viết giới thiệu tới các bạn cách tạo và xử lý đồ thị trong excel 2010.

  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel

  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2

  Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp khai thác cơ sở dữ liệu trong excel 2010 (

  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2

  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1

  Như các bạn đã biết Excel là phần mềm chuyên về xử lý dữ liệu là chính lên bài viết

  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1

  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel

  Bài viết giới thiệu về các hàm xử lý văn bản và dữ liệu trong excel 2010. Chúng ta hãy

  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel

  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel

  Bài viết giới thiệu về các hàm toán học và hàm lượng giác trong excel 2010. Chúng ta hãy

  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel

  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách

  Bài viết giới thiệu với các bạn về danh mục các hàm quản lý cơ sở dữ liệu và danh

  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách

  Bài 5: Các hàm trong excel 2010

  Bài viết giới thiệu về các hàm trong excel 2010 với các hàm cụ thể: hàm thống kê, hàm phân

  Bài 5: Các hàm trong excel 2010

  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

  Cũng giống như excel 2007, excel cũng có các công thức và hàm.Bài viết sau đây sẽ giới thiệu

  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010

  Tự học Office Word

  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010
  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010
  Cũng giống như word 2007, word 2010 cũng có những mẹo vặt rất hay mà chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây.
  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010
  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010
  Tuy không khác về word 2007, nhưng chúng ta hãy điểm qua về cách sử dụng các phím tắt trong microsoft word 2010.
  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010
  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010
  Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn làm quen với các hỗ trợ xử lý trong  microsoft word 2010
  Bài 4: Thao tác với bảng biểu trong word 2010
  Bài 4: Thao tác với bảng biểu trong word 2010
  Bài viết giới thiệu về các thao tác làm quen, thực hành với bảng biểu trong word 2010
  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010
  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010
  Thực hiện chèn được các đối tượng về các ký tự đặc biết, cách chèn hình ảnh và hiệu chỉnh hình vẽ, hiệu
  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010
  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010
  Để tạo ra một văn bản đẹp, thẩm mỹ, tính chính xác cao, chúng ta hãy thực hiện các bước sau về định dạng văn bản
  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010
  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010
  Tuy không có nhiều thay đổi so với phiên bản word 2007 nhưng chúng ta hãy lướt qua nhưng thao tác cơ bản trên word 2010
  Microsoft Word 2010 sự khác biệt
  Microsoft Word 2010 sự khác biệt
  Có lẽ nhắc đến office thì người dung không còn xa lạ về bộ công cụ này của Microsoft nữa nhưng mỗi một phiên bản office
  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Trên bản office word 2019 hỗ trợ rất nhiều các đối tượng để chèn vào văn bản, như các đối tượng Shapes từ các phiên
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Mặc dù Office word không phải chuyên về bảng tính như Office excel nhưng vẫn hỗ trợ chúng ta một vài hàm tính toán cơ bản
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bảng biểu là một dạng không thể thiếu trong soạn thảo văn bản, chúng ta sẽ đi tìm hiểu và làm việc về bảng biểu trên
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Việc soạn thảo văn bản nhiều khi chúng ta cần phải chèn mốt số ký tự đặc biệt để văn bản của chúng ta đẹp và
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Đây là tính năng tự động chuyển đổi văn bản trong word (AutoCorrect Office Word 2019), nó giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Chức năng Find & Replace giúp bạn tìm kiếm văn bản hoặc có thể tìm kiếm văn bản và thay thế nó bằng một văn bản khác
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Chức năng này của office word 2019 giúp tạo chữ cái đầu đoạn văn bản lơn có thể bằng 2 hoặc 3 dòng văn bản giống với
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Office word 2019 cũng giống phiên bản cũ có tính năng Columns để giúp người dùng dễ dàng chia văn bản của mình thành nhiều
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Trong văn bản nhiều trường hợp phải soạn thảo các công thức liên quan đến toán học như các biểu thức tính toán, hàm
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Để định dạng một văn bản nhiều khi chúng ta cần phải dùng Tab để văn bản được đẹp hơn cũng như chuyên nghiệp hơn
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Khi các bạn có các định dạng khác nhau và muốn sử dụng lại những định dạng đó mà không cần phải thực hiện lại
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Phần này các bạn phải chọn một đoạn (vùng) văn bản để thực hiện các chức năng, đầu tiên chúng ta tìm hiểu các chức
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Các bạn hãy nhìn hình ảnh bên trên để hiểu rõ hơn về các vị trí mới của các thanh menu, thanh công cụ … trong office word
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Vì là phần mềm soạn thảo văn bản lên chủ yếu là văn bản (Text) rất nhiều, khi đã nhập văn bản rồi các bạn sẽ tiến
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Tuy office word 2019 có thay đổi về giao diện nhưng về cơ bản nó vẫn giống với các phiên bản về trước chỉ là cách bố
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Phần mềm Microsoft office Word là một trong những phần mềm khá phổ biến hiện nay, còn được biết đến với tên khác là

  Tự học Powerpoint

  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài viết trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài viết giới thiệu tới các bạn về powerpoint và các ứng dụng. Chúng ta hãy cùng
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Tuy không khác cơ bản với powerpoint 2007, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về powerpoint

  Thủ thuật máy tính

  Tập thể thao nâng cao sức khỏe