Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Bài 4: Thao tác với bảng biểu trong word 2010

Bài viết giới thiệu về các thao tác làm quen, thực hành với bảng biểu trong word 2010

Mục lục

  1. Thao tác tạo bản và hiệu chỉnh bảng

  Tạo bảng

  Để tạo một bảng:

  - Đặt con trỏ vào trang nơi bạn muốn tạo bảng

  - Chọn tab Insert trên vùng Ribbon.

  - Chọn vào nút Tables trên nhóm Tables. Bạn có thể tạo một bảng theo một trong 4 cách sau:

  Thao tác với bảng biểu office word 2010


  - Đánh dấu số dòng và cột 

  - Chọn Insert Table và nhập số dòng và cột

  - Chọn vào Draw Table, tạo bảng bằng cách kích và nhập số dòng và cột

  - Chọn Quick Tables và chọn bảng.

  Thao tác với bảng biểu office word 2010


  Nhập dữ liệu trong một bảng
   

  Đặt con trỏ vào ô bạn muốn nhập thông tin. Và bắt đầu nhập

  Chỉnh sửa cấu trúc bảng và định dạng bảng

  Để chỉnh sửa cấu trúc của bảng:

  - Chọn vào bảng và bạn sẽ thấy có hai tab mới trên vùng Ribbon là: DesignLayout. Hai tab này dùng để thiết kế và bố trí bảng.

  Thao tác với bảng biểu office word 2010


  Trên tab Design, bạn có thể chọn: 

  • Table Style Options

  Thao tác với bảng biểu office word 2010

  • Draw Borders

  Thao tác với bảng biểu word 2010

   

  Để định dạng bảng, Chọn vào bảng và chọn tab Layout. Tab Layout này cho phép bạn thực hiện:

  Thao tác với bảng biểu office word 2010


  Xem Gridlines và Các thuộc tính (có trên nhóm Table). 

  - Chèn dòng và cột (có trên nhóm Row & Columns).

  - Xóa bảng, Dòng và cột (nhóm Rows & Columns).

  - Trộn hoặc tách các ô (có trên nhóm Merge).

  - Tăng và giảm kích thước ô (có trong nhóm Cell Size).

  - Canh lề văn bản trong các ô và thay đổi hướng văn bản (nhóm Alignment).

  2. Định dạng đường viền và nền cho bảng.

  Định dạng đường viền cho bảng

  Tạo đường viền cho Tables ta làm các bước sau:

  - Tô khối cả bảng và chọn Tables Tools.

  - Chọn tiếp Design, nhấn vào nút Border chọn All Borders

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  - Chọn các kiểu đường viền và nhấp OK

  Tô nền cho bảng

  Phối hợp màu sắc để tạo nền cho Tables. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  -  Chọn các ô cần tô màu, sau đó nhấn vào Tables Tools chọn Design.

  -  Chọn tiếp mục Shading và chọn màu nền cho ô đó.

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  Bạn có thể phối hợp các màu để cho Tables của bạn ấn tượng hơn

  3. Chèn công thức toán học vào bảng

  Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là trình bày dữ liệu dạng bảng với dòng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng.

  Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word còn chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào. Tuy nhiên, điểm lợi thế hơn hẳn khi tính toán luôn trong Table của Word là việc khi chỉnh sửa dữ liệu thì máy có khả năng cập nhật kết quả, còn nếu tính bằng tay thì lại phải tính lại và điền lại. Lúc đó thì tính toán bằng tay lại chậm hơn.

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  Bảng 1. Bảng dữ liệu cần tính toán


  Lấy ví dụ cụ thể như ở bảng 1. Để thực hiện bảng dữ liệu trên, người dùng thực hiện qua ba bước: nhập dữ liệu, tính toán và định dạng.

  Bước 1. Nhập dữ liệu tất cả các cột, trừ cột Thành tiền

  Bước 2. Tính Thành tiền = Số lượng + Đơn giá:

  Hộp thoại Formula

  - Kích chuột vào ô đầu tiên của cột Thành tiền, chọn lệnh Layout, nhóm Data, chọn Formula (fx)

  Thao tác với bảng biểu office word 2010

  - Nhập công thức tính theo hai cách tại ô Formula:

  Thao tác với bảng biểu office word 2010

  + Tính trực tiếp theo cách dùng địa chỉ theo dòng và cột của Excel. Trong trường hợp cụ thể này, Số lượng là cột D, Đơn giá là cột C, dòng cần tính là dòng 2, nên công thức tính sẽ là =c2+d2

  + Hoặc có thể sử dụng các hàm có trong ô Paste Function ở bên dưới hoặc gõ tên hàm vào. Trong Word có thể sử dụng các hàm cơ bản như: Sum (tính tổng), Count (đếm), Average (tính trung bình cộng), Max (giá trị lớn nhất), Min (giá trị nhỏ nhất), Product (nhân) … và có thể sử dụng địa chỉ ô và vùng như Excel. Để tính Thành tiền có thể viết như sau: = Product(left) hoặc = Product(c2:d2)

  - Chọn chế độ định dạng tại ô Number Format (ví dụ: #,##0)

  Bước 3. Sao chép xuống các ô bên dưới: Bôi đen kết quả vừa tính, chọn copy và paste xuống các ô bên dưới của cột thành tiền rồi bấm F9 để cập nhật theo dòng.

  Bước 4. Tính tổng: kích chuột vào ô cuối cùng của dòng Thành tiền và chọn Layout/Formula, nhập công thức =sum(above) và chọn chế độ định dạng tại ô Number Format rồi OK.

  Trong quá trình làm việc, nếu dữ liệu tại các cột Số lượng và Đơn giá có điều chỉnh thì chỉ cần bôi đen cột Thành tiền và bấm F9 thì máy sẽ tự động cập nhập kết quả theo số liệu mới.

  Chú ý: nếu người dùng nhập sai kiểu số liệu hoặc trong bảng có các ô dạng Merge Cells thì có thể kết quả tính toán sẽ không chính xác.

  Hộp thoại Formula

  - Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. Bắt đầu mỗi hàm hay công thức đều phải bắt đầu từ dấu “=” (SUM(ABOVE): Tỉnh tổng các giá trị ở trên). Bạn phải điền đúng công thức của mỗi hàm.

  - Number format: Các định dạng kiểu số

  - Paste Function: Các hàm cơ bản:

  ABS: Trị tuyệt đối

  AND: Hàm và

  AVERAGE: Tính trung bình

  COUNT: Đếm

  IF: Hàm điều kiện

  INT: Hàm chia lấy phần nguyên

  MAX: Hàm lớn nhất

  MIN: Hàm nhỏ nhất

  MOD: Hàm chia lấy phần dư

  NOT: Hàm phủ định

  OR: Hàm hoặc

  ROUND: Hàm làm tròn

  SUM: Tính tổng

  4. Chuyển bảng thành văn bản và ngược lại

  Chuyển đổi từ Table sang Text:

  - Đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong Table

  - Trong thẻ Layout, nhóm Data, nhấn nút Convert to Text

  Thao tác với bảng biểu office word 2010

  - Hiển thị hộp thoại sau:

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  - Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table

  • Paragrahp marks dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
  • Tabs có khoảng cách phím Tab
  • Commas dấu phẩy
  • Other dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh

  - Nhấn OK

  Chuyển đổi từ Text sang Table:

  - Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi thành Table

  - Trong thẻ Insert, nhóm Tables, nhấn Convert Text to Table

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  - Hiển thị hộp thoại sau:

  Thao tác với bảng biểu word 2010

  - Chọn tùy chọn thích hợp sau đó nhắp nút OK

  - Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table

  • Paragrahp marks : dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
  • Tabs : có khoảng cách phím Tab
  • Commas : dấu phẩy
  • Other : dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh
  Bài viết khác

  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010

  Cũng giống như word 2007, word 2010 cũng có những mẹo vặt rất hay mà chúng ta hãy cùng nhau

  Bài 7: Một số mẹo hay trên word 2010

  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010

  Tuy không khác về word 2007, nhưng chúng ta hãy điểm qua về cách sử dụng các phím tắt trong

  Bài 6: Cách sử dụng phím tắt trong Word 2010

  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010

  Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn làm quen với các hỗ trợ xử lý trong  microsoft word

  Bài 5: Hỗ trợ xử lý trong Word 2010

  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010

  Thực hiện chèn được các đối tượng về các ký tự đặc biết, cách chèn hình ảnh

  Bài 3: Thực hiện chèn các đối tượng trong microsoft word 2010

  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010

  Để tạo ra một văn bản đẹp, thẩm mỹ, tính chính xác cao, chúng ta hãy thực hiện các

  Bài 2: Thực hiện định dạng văn bản trên word 2010

  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010

  Tuy không có nhiều thay đổi so với phiên bản word 2007 nhưng chúng ta hãy lướt qua nhưng thao

  Bài 1: Thao tác căn bản trên Word 2010

  Microsoft Word 2010 sự khác biệt

  Có lẽ nhắc đến office thì người dung không còn xa lạ về bộ công cụ này của Microsoft

  Microsoft Word 2010 sự khác biệt

  Tự học Office Excel

  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel
  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel
  Bài viết giới thiệu tới các bạn cách tạo và xử lý đồ thị trong excel 2010.
  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel
  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel
  Bài viết giới thiệu về các hàm xử lý văn bản và dữ liệu trong excel 2010. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để công việc
  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010
  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010
  Cũng giống như excel 2007, excel cũng có các công thức và hàm.Bài viết sau đây sẽ
  Bài 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 1 )
  Bài 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 1 )
  Bài viết giúp các bạn tìm hiểu về cách làm quen cơ bản với microsoft excel 2010.Tuy không khác excel 2007 nhưng chúng ta hãy
  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  Khác biệt với excel 2007, excel 2010 có những tính năng rất nổi bật. Chúng ta hãy

  Tự học Office Word 2019

  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Bài 15: Chèn các đối tượng đồ họa trong Office Word 2019
  Trên bản office word 2019 hỗ trợ rất nhiều các đối tượng để chèn vào văn bản, như các đối tượng Shapes từ các phiên
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Dùng công thức tính toán trong bảng Office word
  Mặc dù Office word không phải chuyên về bảng tính như Office excel nhưng vẫn hỗ trợ chúng ta một vài hàm tính toán cơ bản
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bài 14: Bảng biểu trong Office word 2019
  Bảng biểu là một dạng không thể thiếu trong soạn thảo văn bản, chúng ta sẽ đi tìm hiểu và làm việc về bảng biểu trên
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Bài 13: Chèn ký tự đặc biệt trong Office word 2019
  Việc soạn thảo văn bản nhiều khi chúng ta cần phải chèn mốt số ký tự đặc biệt để văn bản của chúng ta đẹp và
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Bài 12: Tính năng tự động chuyển đổi văn bản (AutoCorrect) trong Office Word 2019
  Đây là tính năng tự động chuyển đổi văn bản trong word (AutoCorrect Office Word 2019), nó giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Bài 11: Tìm kiếm và thay thế văn bản (Find & Replace)
  Chức năng Find & Replace giúp bạn tìm kiếm văn bản hoặc có thể tìm kiếm văn bản và thay thế nó bằng một văn bản khác
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Bài 10: Tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn bản (Drop Cap) trong Office Word 2019
  Chức năng này của office word 2019 giúp tạo chữ cái đầu đoạn văn bản lơn có thể bằng 2 hoặc 3 dòng văn bản giống với
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Bài 9: Chia cột văn bản trong office word 2019
  Office word 2019 cũng giống phiên bản cũ có tính năng Columns để giúp người dùng dễ dàng chia văn bản của mình thành nhiều
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Bài 8: Soạn thảo công thức toán học trong office word 2019
  Trong văn bản nhiều trường hợp phải soạn thảo các công thức liên quan đến toán học như các biểu thức tính toán, hàm
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Bài 7: Thiết lập Tab trong office 2019
  Để định dạng một văn bản nhiều khi chúng ta cần phải dùng Tab để văn bản được đẹp hơn cũng như chuyên nghiệp hơn
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Bài 6: Kiểu chữ (style) trong Office Word 2019
  Khi các bạn có các định dạng khác nhau và muốn sử dụng lại những định dạng đó mà không cần phải thực hiện lại
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Bài 5: Định dạng đoạn văn bản trong Office Word 2019
  Phần này các bạn phải chọn một đoạn (vùng) văn bản để thực hiện các chức năng, đầu tiên chúng ta tìm hiểu các chức
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Bài 4: Định dạng văn bản trên office word 2019
  Các bạn hãy nhìn hình ảnh bên trên để hiểu rõ hơn về các vị trí mới của các thanh menu, thanh công cụ … trong office word
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Bài 3: Soạn thảo văn bản trên Office Word 2019
  Vì là phần mềm soạn thảo văn bản lên chủ yếu là văn bản (Text) rất nhiều, khi đã nhập văn bản rồi các bạn sẽ tiến
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Bài 2: Tìm hiểu Office word 2019
  Tuy office word 2019 có thay đổi về giao diện nhưng về cơ bản nó vẫn giống với các phiên bản về trước chỉ là cách bố
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Bài 1: Giới thiệu OFFICE WORD 2019
  Phần mềm Microsoft office Word là một trong những phần mềm khá phổ biến hiện nay, còn được biết đến với tên khác là

  Tự học Office Excel 2010

  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2
  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 2
  Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các thủ thuật để sử dụng excel 2010
  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 1
  Phím Tắt Và Thủ Thuật trong excel 2010 - phần 1
   Bài viết sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các phím tắt thông dụng và các thủ thuật để sử dụng excel 2010
  Bài 12: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính trong excel 2010
  Bài 12: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính trong excel 2010
  Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp định dạng trang và cách in bảng tính trong excel 2010. 
  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel
  Bài 11: Đồ Thị Trong Excel
  Bài viết giới thiệu tới các bạn cách tạo và xử lý đồ thị trong excel 2010.
  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2
  Bài 10: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 2
  Bài viết giới thiệu đến các bạn phương pháp khai thác cơ sở dữ liệu trong excel 2010 ( phần 2 ).
  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1
  Bài 9: Khai thác xử lý dữ liệu trong excel 2010 - phần 1
  Như các bạn đã biết Excel là phần mềm chuyên về xử lý dữ liệu là chính lên bài viết giới thiệu đến các bạn phương
  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel
  Bài 8: Hàm xử lý văn bản và dữ liệu excel
  Bài viết giới thiệu về các hàm xử lý văn bản và dữ liệu trong excel 2010. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu để công việc
  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel
  Bài 7: Hàm toán học và lượng giác trong excel
  Bài viết giới thiệu về các hàm toán học và hàm lượng giác trong excel 2010. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nó có khác gì
  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách
  Bài 6: Các Hàm Quản lý Cơ sở dữ liệu, ngày tháng và Danh sách
  Bài viết giới thiệu với các bạn về danh mục các hàm quản lý cơ sở dữ liệu
  Bài 5: Các hàm trong excel 2010
  Bài 5: Các hàm trong excel 2010
  Bài viết giới thiệu về các hàm trong excel 2010 với các hàm cụ thể: hàm thống kê,
  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010
  Bài 4: Giới thiệu công thức và hàm trong excel 2010
  Cũng giống như excel 2007, excel cũng có các công thức và hàm.Bài viết sau đây sẽ
  Bài 3: Làm việc với dữ liệu trong excel 2010
  Bài 3: Làm việc với dữ liệu trong excel 2010
  Bài viết giới thiệu về các dữ liệu trong excel với nội dung: nhập liệu, hiệu chỉnh, định dạng, tìm, thay thế, sắp
  Bài 2: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 2)
  Bài 2: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 2)
  Bài viết giúp các bạn tìm hiểu về cách làm quen cơ bản với microsoft excel 2010.Tuy không khác excel 2007 nhưng chúng ta hãy
  Bài 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 1 )
  Bài 1: Làm Quen Với Microsoft Excel 2010 ( phần 1 )
  Bài viết giúp các bạn tìm hiểu về cách làm quen cơ bản với microsoft excel 2010.Tuy không khác excel 2007 nhưng chúng ta hãy
  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010
  Khác biệt với excel 2007, excel 2010 có những tính năng rất nổi bật. Chúng ta hãy

  Tự học Powerpoint

  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Tùy biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình trong PowerPoint 2010 - phần 1
  Bài viết trình bày một số tuỳ biến và hiệu chỉnh bài thuyết trình sao cho linh hoạt và đẹp mắt hơn bằng cách sử dụng
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài 5: Xây dựng nội dung bài thuyết trình trong PowerPoint
  Bài viết trình bày từng bước xây dựng một bài trình diễn với đầy đủ tất cả các thành phần thông dụng
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài 4: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 2)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài 3: Tạo bài thuyết trình cơ bản trong powerpoint 2010 (phần 1)
  Bài viết trình bày cách tạo một bài thuyết trình mới của PowerPoint, và một số thao tác cơ bản đối với bài thuyết trình
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài 2: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 2)
  Bài viết giới thiệu tới các bạn về powerpoint và các ứng dụng. Chúng ta hãy cùng
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Bài 1: Giới thiệu và làm quen với Office PowerPoint 2010 (Phàn 1)
  Tuy không khác cơ bản với powerpoint 2007, nhưng chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về powerpoint

  Thủ thuật máy tính

  Tập thể thao nâng cao sức khỏe