Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

CSS

Sử dụng biến trong CSS

Biến không thể thiếu cho một ngôn ngữ lập trình nhưng CSS - một trong những ngôn ngữ Markup quan trọng lại không hỗ trợ

Sử dụng biến trong CSS