Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Javascript

UUID là gì? Sử dụng javascript tạo UUID

UUID là gì? UUID là viết tắt của Universally Unique IDentifier, có thể hiểu đó là một định danh duy nhất và không có cái thứ

UUID là gì? Sử dụng javascript tạo UUID