Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

XHTML là gì

XHTML (viết tắt của tiếng Anh Extensible HyperText Markup Language, "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản Mở rộng") là một ngôn ngữ đánh dấu có cùng các khả năng như HTML, nhưng có cú pháp chặt chẽ hơn. XHTML 1.0 là Khuyến cáo của World Wide Web Consortium (W3C) vào ngày 26 tháng 2 năm 2000.

Mục lục

  Về phương diện kĩ thuật, XHTML là một họ các kiểu tài liệu hiện tại và tương lai cùng các mô đun nhằm tái tạo lại, mở rộng, thâu nạp HTML, tái cấu trúc lại dưới dạng XML. Các dạng tài liệu thuộc họ XHTML tất cả đều dựa trên XML, và được thiết kế để làm việc tuyệt đối với các trình đại diện người dùng hiểu XML. XHTML là thế hệ kế tiếp HTML, và đã có một loại các đặc tả được phát triển cho XHTML.

  Sự khác biệt giữa HTML và XHTML

  Các phần tử phải được lồng nhau đúng cách
  Trong HTML một số phần tử có thể được lồng vào nhau không đúng cách như thế này.

  <b><i>Học thiết kế web</b></i>

  Trong XHTML tất cả các phần tử phải được lồng vào nhau đúng cách như thế này:

  <b><i>Học thiết kế web</i></b>

  Một lỗi thường thấy ở các danh sách gạch đầu dòng lồng vào nhau mà quên mất rằng danh sách bên trong phải được đặt trong phần tử li. Ví dụ:

  <ul>
   <li>HTML</li>
   <li>CSS
    <ul>
     <li>Thuoc tinh</li>
     <li>Gia tri</li>
    </ul>
   <li>Javascript</li>
  </ul>

  Đây mới là đúng:

  <ul>
   <li>HTML</li>
   <li>CSS
    <ul>
     <li>Thuoc tinh</li>
     <li>Gia tri</li>
    </ul>
   </li>
   <li>Javascript</li>
  </ul>

  Phải có đặt ở dạng chuẩn

  Tất cả các phần tử XHTML phải được đặt lồng bên trong phần tử gốc <html>. Tất cả các phần tử khác có thể có các phần tử con. Các phần tử con phải đi theo cặp và phải được đặt lồng nhau đúng cách bên trong phần tử mẹ. Cấu trúc tài liệu cơ bản là:

  <html>
   <head>... </head>
   <body>... </body>
  </html>

  Tên gọi của thẻ đều phải viết thường

  Do XHTML kế thừa cú pháp của XML và mỗi trang XHTML đều là các ứng dụng XML cho nên XHTML có phân biệt chữ hoa chữ thường, điều không có ở HTML. Với HTML thì các thẻ như <br> và <BR> là hiểu là giống nhau nhưng một khi bạn đã xác định trang web của bạn là XHTML thì trình duyệt sẽ dịch hai thẻ này là khác nhau.

  HTML chấp nhận cách viết dưới:

  <BODY>
   <P>tin học 88</P>
  </BODY>

  XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

  <body>
   <p>tin học 88</p>
  </body>

  Tất cả các phần tử XHTML phải được đóng lại

  Phần tử không rỗng phải có một thẻ đóng. HTML chấp nhận cách viết dưới:

  <p>Lập trình PHP
  <p>Lập trình Android

  XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

  <p>Lập trình PHP</p>
  <p>Lập trình Android</p>

  Các phần tử rỗng cũng phải được đóng lại

  Các phần tử rỗng hoặc là phải có thể đóng hoặc là thẻ khởi đầu phải được kết thúc bằng />. HTML chấp nhận cách viết dưới:

  Tự học web<br>
  HTML cơ bản:<hr>
  Hiển thị ảnh <img src="happy.gif" alt="Happy face">

  XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

  Tự học web<br />
  HTML cơ bản:<hr />
  Hiển thị ảnh <img src="happy.gif" alt="Happy face" />

  Để làm cho trang XHTML tương thích với các trình duyệt hiện nay thì nên đặt một khoảng trắng thêm vào trước ký tự / kiểu như <br />, và:

  <hr />

  Các giá trị của thuộc tính phải được đặt trong dấu nháy kép

  HTML chấp nhận cách viết dưới:

  <table width=100%>

  XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

  <table width="100%">

  Việc tối giản thuộc tính là bị nghiêm cấm

  HTML chấp nhận cách viết dưới:

  <dl compact>
  <input checked>
  <input readonly>
  <input disabled>
  <option selected>
  <frame noresize>

  XHTML đòi hỏi phải viết lại phần trên thành:

  <dl compact="compact">
  <input checked="checked" />
  <input readonly="readonly" />
  <input disabled="disabled" />
  <option selected="selected" />
  <frame noresize="noresize" />

   

  Bài viết khác

  Bảng ký tự đặc biệt trong HTML

  Trong ngôn ngữ html có những ký tự đặc biệt mà chưa phải ai học lập trình web cũng biết

  Bảng ký tự đặc biệt trong HTML

  HTML là gì

  HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản")

  HTML là gì

  Học lập trình PHP

  Bài 7: Hàm trong PHP
  Bài 7: Hàm trong PHP
  Hàm do người sử dụng định nghĩa cho phép bạn xử lý những tác vụ thường lặp đi lặp lại trong ứng dụng. cách khai báo,
  Bài 6: Session và Cookies trong PHP
  Bài 6: Session và Cookies trong PHP
  Để chuyền biến từ trang web này sang trang web khác như bài trước ta có thể dung biến form, nhưng như vây hơi phức tạp để
  Bài 5: Làm việc với biến form trong PHP
  Bài 5: Làm việc với biến form trong PHP
  Biến form trong PHP được biết đến như một loại biến, thay vì khai báo thì biến đó chính là tên của thẻ nhập liệu trong
  Bài 4: Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP
  Bài 4: Phép toán và biểu thức có điều kiện trong PHP
  Trong bài học này các bạn sẽ tìm hiểu các phép gán, các toán tử, đồng thời giúp cho các bạn hiểu thêm vào các phát biểu
  Bài 3: Hằng trong PHP
  Bài 3: Hằng trong PHP
  Trong bài này, chúng ta tìm hiểu cách khai báo hằng, biến và sử dụng hằng biến. Ngoài ra, bạn cũng tìm hiểu cách chuyển
  Bài 2: Kiểu dữ liệu trong PHP
  Bài 2: Kiểu dữ liệu trong PHP
  Tìm hiểu cơ bản về các kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình PHP, các kiểu dữ liệu thông thường và được sử dụng
  Bài 1: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ PHP
  Bài 1: Cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ PHP
  Về cơ bản ngôn ngữ lập trình PHP là ngôn ngữ dễ sử dụng, thông dụng hiện này, mạnh mẽ, vì là mã nguồn mở được

  Đề thi tham khảo