Tin học 88 - chia sẻ kiến thức
ADS

Zalo API - PHP Xử lý sự kiện Webhook

xây dựng một bộ khung cho Webhook và Callback để nhận các sự kiện của Official Account đã liên kết với ứng dụng.

Mục lục

  Webhook là gì?

  Webhook được sử dụng để đón nhận các sự kiện tương tác giữa Zalo Official Account và người quan tâm. Các sự kiện đó liên quan đến việc người dùng quan tâm và bỏ quan tâm; nhận, gửi tin nhắn; thêm, bớt hoặc gắn nhãn (tag) vào người quan tâm.

  Webhook có thể được sử dụng để:

  • Tạo Chatbot: Tự động trả lời lại khi người dùng gửi một tin nhắn có cú pháp nào đó.
  • Cập nhật thông tin liên quan đến người quan tâm lên CRM.

  Webhook được gọi từ Zalo đến Server nên không thể hiển thị lên Client. Để client nhận được những sự kiện này có thể dùng một trong những phương pháp:

  • Client liên tục Polling dữ liệu mới từ Server.
  • Server gửi Push Message đến Client.

  Các vấn đề khi xây dựng Webhook

  1) Dữ liệu trả về qua Webhook có thể bị “inject” từ bên ngoài. Để xác thực thông tin trả về, ta phải so sánh giá trị trong header X-ZEvent-Signature với mã hash SHA256 của chuỗi kết hợp 4 thông tin sau theo thứ tự:

  1. ID của ứng dụng.
  2. Chuỗi JSON trả về trong body.
  3. Timestamp được lấy từ chuỗi JSON trên.
  4. Mã bí mật của Official Account được liên kết. (Nhớ giữ bí mật)

  OA Secret Key là khóa bí mật khi liên kết với Official Account, không phải là khóa bí mật của ứng dụng (App Secret Key).

  2) Khi dữ liệu trả về có trường kiểu Long và giá trị quá lớn sẽ khiến json_decode xử lý sai. Vì vậy ta phải yêu cầu chuyển các số lớn BigInt thành string bằng cách thêm option JSON_BIGINT_AS_STRING.

  3) Webhook luôn phải trả về HTTP Code 200 OK và phải phản hồi trong vòng 2 giây. Nếu không Zalo sẽ coi Webhook là không hoạt động và sẽ liên tục gửi lại trong vòng 12 giờ trước khi vô hiệu hóa quyền sử dụng Webhook của ứng dụng.

  4) Do giới hạn 2 giây của Webhook, nếu cần xử lý phức tạp thì hãy chuyển data cho một process khác rồi thoát script luôn. Một số technique tham khảo:

  • Fire and Forget POST request.
  • IPC với một Daemon bằng Message Queue hoặc UNIX Domain Socket.

  5) Webhook không thể chủ động lấy được Access Token như từ phía Client được vì vậy ta phải tìm cách “chôm chỉa” access token & refresh token của một admin lúc người đó đăng nhập lần đầu và dùng nó ở phía Server.

  Nếu là Admin của Official Account, ta có thể sử dụng API Explorer để khởi tạo access token & refresh token ban đầu rồi lưu vào đâu đó như database chẳng hạn. Mỗi khi hết hạn ta lại dùng refresh token để lấy access token & refresh token mới, rồi lại ghi đè lên giá trị cũ.

  Mã nguồn bộ khung của Webhook

  Dưới đây là mã nguồn khung của tất cả Webhook viết bằng ngôn ngữ PHP có hỗ trợ giải quyết vấn đề 1 → 3. Phần TODO là code xử lý theo ứng dụng của bạn.

  webhooks.php

  <?php
  define( 'OA_SECRET_KEY', "{oa-secret-key}" );
  $json = file_get_contents("php://input");
  $headers = getallheaders();
  if ( 0 < strlen($json) && isset($headers["X-ZEvent-Signature"]) ) {
    $data = json_decode($json, false, 512, JSON_BIGINT_AS_STRING);  
    if ( $data ) {
      // Calculate the MAC value from received data    
      $mac_1 = "mac=" . hash( "sha256", $data->app_id . $json . $data->timestamp . OA_SECRET_KEY );    
      $mac_2 = $headers["X-ZEvent-Signature"];
      if ( 0 === strcmp($mac1, $mac2) ) { // data verified
        // TODO: Process the received event data
        // or forward to another process.
      }
    }
  }
  ?>
  Bài viết khác

  Các loại Zalo API

  Có 5 loại ứng dụng Zalo tương ứng với những API khác nhau. Bài viết này sẽ trình bày sơ

  Các loại Zalo API

  Zalo API - PHP Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

  Thiết kế một Web Service trung gian giữa Client và Zalo viết bằng PHP. Đây là thiết kế cơ

  Zalo API - PHP Thiết kế Web Service để tương tác với Zalo

  Webhook là gì? Kiến thức cơ bản về Webhook

  Webhook là gì? Webhook là một tính năng cho phép website tự động thông báo và gửi dữ liệu

  Webhook là gì? Kiến thức cơ bản về Webhook

  Code Zalo API PHP Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

  Sau quá trình tạo và cấu hình ứng dụng, để có thể gọi các API của Zalo thì trước hết

  Code Zalo API PHP Lấy access token để có quyền gọi Zalo API

  Hướng dẫn dùng chmod trong PHP

  Trong hệ thống quản lý tập tin của server PHP, mỗi file và directory lại có một permission riêng

  Hướng dẫn dùng chmod trong PHP

  PHPMyadmin Lỗi: Maximum execution time of 300 seconds exceeded

  Lỗi này xuất hiện khi bạn thực hiện truy vấn trên PHPMyadmin, có thể do csdl của bạn quá

  PHPMyadmin Lỗi: Maximum execution time of 300 seconds exceeded

  Sửa lỗi khi upload file sử dụng Responsive Filemanager

  Tại một số phiên bản Responsive filemanager rất nhiều người sẽ gặp lỗi Error: SyntaxError:

  Sửa lỗi khi upload file sử dụng Responsive Filemanager

  Biểu thức chính quy trong PHP – Regular Expressions

  Biểu thức chính quy trong php đôi khi rất hữu dụng trong một số trường hợp kiểm tra và

  Biểu thức chính quy trong PHP – Regular Expressions

  Các lệnh SSH cơ bản để thao tác server

  Nhiều bạn đang hoạt động trong lĩnh vực web hoặc server và có thể đôi khi phải thao tác

  Các lệnh SSH cơ bản để thao tác server

  Cách khắc phục khi gửi mail vào Spam, Junk-Email

  Mail gửi đi bị vào Spam/Junk-Email của người nhận là do bộ lọc spam của Server nhận mail

  Cách khắc phục khi gửi mail vào Spam, Junk-Email

  Học Mysql

  Giới thiệu hệ quản trị CSDL MYSQL
  Giới thiệu hệ quản trị CSDL MYSQL
  MySQL hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở thông dụng, đối với những ai thích ngon bổ rẻ thì đây là một hệ quản

  phần mềm quản lý xét nghiệm Covidi-19

  Đề thi tham khảo